Meteen naar de inhoud

EU en regering moeten met kracht protesteren tegen ophanging Iraniërs

Het Comité  Iran Vrij heeft met afschuw vernomen dat vandaag twee Iraniërs,  SadrollahFazeli Zarei en Yusef Mehrdad, wegens het beledigen van Mohammed en de islam zijn opgehangen. Het is het zoveelste bewijs dat het wrede regime van de Ayatollahs moet verdwijnen en plaats moet maken voor een democratische rechtsstaat die de rechten van alle Iraniërs ongeacht hun geloof, levensbeschouwing, geslacht, politieke overtuiging , seksuele geaardheid en etnische achtergrond respecteert en garandeert.

Wij roepen de Nederlandse regering en de Europese Unie op met kracht in Teheran te protesteren en het niet bij woorden alleen te laten.

Uri Rosenthal, voorzitter

Gert-Jan Segers, vice-voorzitter

Voor meer info: Afshin Ellian: a.ellian@law.leidenuniv.nl

==========================
English version

EU and government must strongly protest against hanging Iranians

The Iran Free Committee was horrified to learn that today two Iranians, Sadrollah Fazeli Zarei and Yusef Mehrdad, were hanged for insulting Mohammed and Islam. It is yet another proof that the cruel regime of the Ayatollahs must disappear and make way for a democratic constitutional state that respects and guarantees the rights of all Iranians regardless of their religion, beliefs, gender, political convictions, sexual orientation and ethnic background.

We call on the Dutch government and the European Union to protest vigorously in Tehran and not to stop at words alone.

Uri Rosenthal, Chairman

Gert-Jan Segers, vice-chairman

For more info: Afshin Ellian: a.ellian@law.leidenuniv.nl