Meteen naar de inhoud

Manifest

(there is also an english version)

Sinds de gewelddadige dood van de tweeëntwintigjarige Mahsa Amini door de zedenpolitie protesteert de Iraanse bevolking krachtiger dan ooit tegen het regiem van de Ayatollahs. De regering in Teheran heeft al haar waardigheid verloren om als de legitieme Iraanse staatsmacht te worden gezien. Sinds 16 september 2022 zijn ruim 20.000 demonstranten gearresteerd, honderden zijn gedood en gewond geraakt. Ook is een aantal demonstranten na showprocessen publiekelijk opgehangen. Er zijn talloze vrouwen blind geworden, omdat de veiligheidstroepen opzettelijk met pletkogels op hun ogen hebben geschoten.

Elke dag worden in Iran de mensenrechten op grove wijze geschonden. De Iraanse demonstranten en dissidenten vroegen en vragen aan de wereld – ook aan Nederland – om hun stem te zijn en de islamitische republiek internationaal te isoleren. Uit solidariteit met deze dappere Iraniërs hebben de ondergetekenden op 22 maart 2023 het Comité Iran Vrij (comite.iranvrij@gmail.com) opgericht. Met dit Comité willen wij onze steun betuigen aan de strijd van de Iraanse bevolking om het onderdrukkende regiem van de Ayatollahs te vervangen door een democratische rechtsstaat.

Het Iraanse regiem financiert en bewapent verschillende terreurgroepen in en buiten het Midden-Oosten. Ook exporteert het dodelijke drones, die Rusland inzet tegen de Oekraïense bevolking. Nog steeds bouwt de Iraanse overheid aan een infrastructuur voor de productie van kernwapens. Ons Comité onderschrijft de noodzaak van acties om regionaal en internationaal de vrede te bevorderen.

Ons Comité steunt de legitieme strijd van de Iraanse bevolking en in het bijzonder van de Iraanse vrouwen tegen de despoten in Teheran. Het Comité Iran Vrij zal:

  • Zich inzetten voor het isoleren van het Iraanse regiem, in het bijzonder de Revolutionaire Garde en de inlichtingendiensten van Iran.
  • Pleiten bij de Europese Commissie voor de onmiddellijke plaatsing van de Revolutionaire Garde op de Europese terreurlijst. Aan de Revolutionaire Garde gelieerde personen behoren een Europees verblijfsverbod opgelegd te krijgen.
  • In gesprek gaan met prominente Iraanse dissidenten, zoals leden van het 7 Aban Front, die het verzet tegen het regiem organiseren, hen waar mogelijk steunen en hen een platform in Nederland bieden om hun idealen te verkondigen.
  • In Nederland en de EU aandringen op een coherent Iranbeleid gericht op een vrije samenleving zonder onderdrukking.
  • Streven naar een exportverbod van Nederlandse en Europese producten naar Iran, met uitzondering van consumentengoederen, medicijnen en medische apparatuur.
  • Van de Nederlandse regering verlangen, dat zij in internationale organisaties actief opkomt voor de rechten van de vrouwen, LHBTIQ+’ers en etnische en religieuze minderheden in Iran.
  • De oprichting van een internationaal tribunaal bepleiten, waar de verantwoordelijken binnen het regiem voor de door hen begane misdaden tegen de menselijkheid ter verantwoording worden geroepen.
  • Internationale samenwerking zoeken met andere organisaties, die eveneens de vervanging van het huidige regiem door een democratische rechtsstaat beogen.

De nakoming van de rechten van de mens, de vrijlating van alle politieke gevangenen, het houden van vrije verkiezingen onder toezicht van internationale organisaties en het einde van bewapening en financiering van terreurgroepen vormen het scharnier naar democratie en vrijheid in Iran.

Het Comité Iran Vrij zal zich inzetten voor steun aan Iraniërs, die langs democratische weg strijden voor een vrij Iran voor alle Iraniërs ongeacht hun geslacht, geloof, levensbeschouwing, politieke overtuiging, seksuele geaardheid of oriëntatie en etnische achtergrond.

Met de Iraanse bevolking roepen wij: Zan, Zendegi Azadi, Vrouw, Leven, Vrijheid!

Uri Rosenthal (voorzitter), oud-minister van Buitenlandse Zaken (VVD), Gert-Jan Segers (vice-voorzitter), oud-fractievoorzitter Christen Unie, Afshin Ellian, Hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap, Angelien Eijsink, oud-voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (PvdA), Yasmijn Fataie, jurist, Korrie Louwes, oud-wethouder Rotterdam (D66) en directeur OCenW Den Haag, Ronny Naftaniel, oud-voorzitter Centraal Joods Overleg, Rosa Parto, Journalist, Marleen Stikker, directeur Waag, Gerrit Valk, oud-Tweede Kamerlid (PvdA), Maxime Verhagen, oud-minister van Buitenlandse Zaken en vice-premier (CDA), Barbara Visser, oud-minister van Infrastructuur en Waterstaat (VVD).

Groepsfoto van het Comité Iran Vrij