Meteen naar de inhoud

Persbericht: Ayatollah regime in Iran plaatst voorzitter Rosenthal op terrorismelijst

(there is also an english version of this press release)

Het Comité Iran Vrij heeft kennisgenomen van de publicatie van de nieuwe ‘terrorisme lijst’ van het Iraanse regime. Daarop is nu ook onze voorzitter en oud-minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal geplaatst. Minister Hoekstra heeft inmiddels laten weten formeel bezwaar te zullen aantekenen bij de Iraanse autoriteiten.

Uri Rosenthal zelf zegt over de plaatsing: “Ons Comité komt op voor de vrijheid van het Iraanse volk en wil dat het regime van de Ayatollah’s wordt vervangen door een democratische rechtsstaat, waarin alle burgers ongeacht afkomst, seksuele oriëntatie, religieuze overtuiging, of politieke gezindheid zonder vrees kunnen leven. Het Comité Iran Vrij heeft in tegenstelling tot het regime in Teheran, dat achter diverse aanslagen in Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika heeft gezeten, niets met terrorisme te maken.”

Het Comité Iran Vrij hoopt dat de handelwijze van het regime in Iran de bewustwording doet vergroten, dat Nederland en de Europese Unie nog meer druk op Teheran moeten uitoefenen. De bevolking en met name de dappere vrouwen die zonder verplichte hijab de straat op gaan, vragen hierom. Er zou een onmiddellijk exportverbod van goederen naar Iran moeten worden ingesteld, behoudens consumenten artikelen en medicijnen. Ook wordt het tijd dat de Iraanse Revolutionaire Garde, die in hoge mate verantwoordelijk is voor de onderdrukking in het land, op de Europese terreurlijst wordt geplaatst. Voorts dienen de verantwoordelijken voor de mensenrechtenschendingen in Iran uiteindelijk voor het gerecht gesleept te worden.

Eind maart werd het Comité Iran Vrij formeel in Den Haag opgericht. Deelnemers zijn de oud- ministers Uri Rosenthal, Maxime Verhagen, Barbara Visser, de oud-Kamerleden Angelien Eijsink, Gerrit Valk en Gert-Jan Segers (vice-voorzitter), Marleen Stikker, Ronny Naftaniel, Rosa Parto en Afshin Ellian. Prins Reza Pahlavi hield op de oprichtingsbijeenkomst via een videoverbinding een toespraak.
Eerder plaatste het regime in Teheran de Nederlandse Europarlementariërs Groothuis en Reuten, alsmede de directeur van CIDI, Naomi Mestrum op hun terrorismelijst.

Rotterdam, 25 april 2023